0430-77 55 76

Värmepumpar i Laholm

Vi utför värmepumpinstallationer för både företag och privatpersoner i Södra Halland och Nordvästra Skåne. Med över 100 installationer årligen är vi din trygga partner?

Varför värmepump?

Moderna hus förtjänar moderna värmesystem. Att byta från exempelvis gaspanna innebär stora besparingar på både miljö och plånbok. Nyare värmepumpar innebär även smartare funktioner som gör att du kan styra när på dygnet de ska arbete, och därmed anpassa din värmepumps arbetstimmar efter exempelvis elbörsens spotpriser.

Vi hjälper dig med Värmepumpar i Laholm, Båstad och Halmstad – södra Halland och norra Skåne.

 

Besparingar

Installation av värmepump innebär stora årliga besparingar. Här kommer några exempelcase, inte inkluderat det energistöd som Boverket erbjuder dig som förbättrar ditt värmesystem.

%

Gaspanna till värmepump

Även med rekordhöga elpriser kan du räkna med att dina värmekostnader minst halveras om du byter ut din gaspanna.

%

Luft-vattenvärmepump

Från vattenburen eluppvärmning eller oljepanna.

%

Modernisering

Vid byte från en 19 år gammal bergvärmepump till NIBEs nya S-serie

%

Bergvärme

Vid byte från oljepanna eller vattenburen eluppvärmning till berg-, jord-, eller sjövattenpump. Här inkluderas värme och varmvatten.

Certifierad återförsäljare av:

Nibe logotyp i rött
Daikin logotyp i blått

Hitta rätt värmepump

Att hitta rätt värmepump kan vara utmanande. Låt oss gemensamt gå igenom begreppen och modelltyperna för att hjälpa dig navigera rätt i din inköp. Det är framförallt två avgörande faktorer som är bra att ha koll på innan du gör en investering:

 

Har du ett vattenbärande värmesystem i din bostad?

Ja

För dig som har ett vattenbärande system är alternativen många. Ett Luft/vattenvärmesystem är ett prisvärt val, men att bygga till ett jordvärmesystem och installera en bergvärmepump är också en investering som lönar sig i längden. Där kan 1 kWh el ge 3 kWh värme. Lägg dock märke till att detta är en större investering, men besparingarna kan beroende på tidigare system uppgå till över 80%.

Nej

Ett luftvärmesystem eller frånluftvärmessystem är troligtvis dina bästa alternativ, och kommer ge dig stora besparingar jämfört med exempelvis direktverkande el.

Har du värmepump sedan tidigare?

Ja

För dig som redan har värmepump och tittar på en uppgradering finns det stora möjligheter till besparingar bara genom att byta till en modernare, och framförallt smartare modell. Men passa även på att fundera över huruvida det är något mer som kan förbättras i ditt värmesystem. Detta är givetvis även något vi gladeligen diskuterar med dig!

Nej

Baserat på effektiviteten och kostnaden på ditt nuvarande värmesystem, överväg om du vill installera en enklare luft-vattenvärmepump, eller om du vill installera bergvärmepump för att göra de största möjliga besparingarna. Vi listar för och nackdelarna med respektive typ av värmepump nedanför.

Kort och gott om de olika värmepumparna

Luftvärmepump

Här tas utomhusluften tillvara och omvandlas till ny fräsch värme som kan tillgodose ditt hus värmebehov. Man skall man tänka på att denna typ av luftvärmepumpar tappar lite effekt när det blir riktigt kallt ute. Det kan ibland vara svårt att hålla utedelen av fläkten fri från is och avfrostningsmekaniken är ganska skiftande mellan de olika tillverkarnas luftvärmepumpar. En annan sak som också skall tas i beaktning är att innedelen av en luftvärmepump inte klarar att värma en allt för stor yta.

Luftvärmepumparna vi säljer kommer ifrån Daikin.

Frånluftsvärmepumpar

Denna modell passar bra för dig som inte har ett vattenburet värmesystem. Allt fler efterfrågar miljövänliga uppvärmningsalternativ idag och ett värmesystem som varken lämnar efter sig sot eller rök är väldigt tilltalande för alla. I sådana här värmepumpar tar man till vara den luft som vi annars skulle ha släppt ut och omvandlar den till ny värme. Ansluten till husets värmesystem kan denna typ av värmepump ger dig både varmvatten och värme på ett miljövänligt och effektivt sätt.

Frånluftvärmepumparna vi säljer kommer ifrån NIBE. Läs mer om deras modeller här.
Luft-vattenvärmepump

En luft-vattenvärmepump omvandlar utomhusluften till värme som värmer upp både dina vattenburna radiatorer men även ditt varmvatten. Denna kopplas in i ditt befintliga system och du får på så vis miljövänlig och energisnål värme till dina värmegolv, dina element och i alla dina kranar.

Vi erbjuder modeller från både NIBE och Daikin.

Bergvärmepump

För dig som har eller vill installera berg-, jord- eller sjövärme är bergvärmepump ett utmärkt val. Detta är en större investering, men är också den som ger störst besparingar på din energiförbrukning. Dessa kräver ett vattenburet värmesystem i din bostad, och med 1 kWh el kan 3 kWh värme pumpas ut till din bostad.

Vi erbjuder bergvärmepumpar från NIBE. Läs mer om dessa här.

Kontakta oss

Vi hjälper dig att komma igång med din värmepumpsinstallation.